Falugondnoki Szolgálat


 MOSDÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FALUGONDNOKI SZOLGÁLATA

Mosdós község Önkormányzata – a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.)  SzCsM rendelet 39 § (1)-(9) bekezdései, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi törvény (Sztv.) 60§(1)-(6) bekezdései alapján – a település falugondnoki szolgáltatását 2021. április 1-től létrehozta.

A szolgáltatás megnevezése: Falugondnoki Szolgálat

Fenntartó:  Mosdós község Önkormányzata

Székhelye: 7257 Mosdós Kossuth u. 1/a

Képviselője: Keresztes József polgármester

Elérhetősége : 82/579-022; 06-30/335-9879

E-mail: info@mosdos.hu

Falugondnok: Tóth László

 

4/2021. (II.16.) ök. rendelet a falugondnoki szolgálatról (8991981 bájt)

Falugondnoki Szakmai Program (7987415 bájt)