EFOP 1.3.5 KÖZÖSSÉGI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE

A kedvezményzett neve: Mosdósért Egyesület

A projekt címe: A közösségi szerepvállalás erősítése a Mosdósért Egyesület közreműködésével

A szerződött támogatás összege: 24.990.833 Ft.

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A Mosdósért Egyesület azzal a céllal alakult, hogy fejlessze a lakosság egészséges lokálpatriotizmusát, összetömöríti azokat, akik készek
tevékenykedni Mosdósért és a Dél- Dunántúli régióért, segíti és elmélyíti a lakhelyhez való kötődést, felkarolja a helyi társadalom hátrányos helyzetű
tagjait, idős és fiatal generációk közötti párbeszéd érdekében tevékenykedik, támogatja, illetve együttműködik a helyi régióban működő
szervezetekkel. Céljait működése során megrendezésre kerülő akciói, rendezvényei, konferenciái, képzései során valósítja meg. Az Egyesület a
helyi közösségteremtés érdekében vállalja, hogy közösségi célú kezdeményezésekhez támogatást biztosít, feltételeket biztosít a közösségek
kialakulásához, fejlődéséhez, működéséhez, különféle ifjúsági programokat szervez, közösségi tereket hoz létre. Ezek alapján látható, hogy az
Egyesület céljai nagymértékben összefüggésben állnak jelen projekt célkitűzéseivel. Az Egyesület jelen projekt során továbbra is a már megkezdett munkáját kívánja folytatni, emiatt a célcsoportok meghatározásánál egyértelműen a hátrányos helyzetben élő fiatalokat, illetve az idősebb korosztályt határozta meg, eddig is kiemelkedő figyelmet fordított a hátrányos helyzetűek felkarolására, amellyel elősegíthetővé válik a könnyebb társadalomba való beintegrálódás, továbbá arra, hogy segítse az idősek illetve fiatalok közötti kommunikációt,
amellyel csökkenthetőek a generációs nemzedékek között kialakult szakadékok. Ezen problémák leküzdésére folyamatosan rendezvényeket szervez, ahol cél továbbá a közösségépítés is. Jelen projekt esetében sincs ez másképp, annak érdekében, hogy illeszkedni legyen képes a célcsoport igényeihez, továbbá a település esélyegyenlőségi programjához, olyan programok megvalósítását tervezi, ahol több generáció együttesen tud részt venni, a résztvevőknek esélyük adódik új ismeretségekre szert tenni, ami hozzájárul új közösségek kialakulásához, elősegíthető
a fiatalok, azon belül is leginkább a hátrányos helyzetben elő fiatalok könnyebb társadalomba történő beilleszkedése, csökkenthető az előítéletesség. Ennek érdekében az egyesület a kötelezően választandó „A” tevékenységcsoport mellé a „C” tevékenységcsoportot választotta, melyek keretein belül képzéseket kíván megvalósítani, továbbá összesen 9 alkalommal kíván rendezvényt, 24 alkalommal programot, 45 alkalommal pedig eseményt megvalósítani. Megvalósításra kerülő eseményeink elősegítik egyrészt az idősebb korosztály társadalmi életben való aktívabb részvételét, a különböző generációs nemzedékek között fennálló problémákat, különbségeket. Hozzájárulnak az önkéntesség kultúrájának erősítéséhez, valamint elősegítik a
helyi hagyományos ápolását, őrzését. A projekttől minimálisan elvárt eredmény az indikátorok teljesülése, illetve a projekt sikeres lezárása.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00408

Logo.pngSzéchenyi logo