EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS

A kedvezményezett neve:

Mosdós Község Önkormányzata

pályázati felhívás neve, kódszáma:

A vidéki térségek falvainak megújítására A felhívás címe: Egyedi szennyvízkezelés (kódszáma: VP6-7.2.1.2-16)

 a projekt címe:

Mosdós Község szennyvízkezelési beruházása

a szerződött támogatás összege:

248 444 582 Ft

a támogatás mértéke (%-ban):

90%

a projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés célja a vidéki térségek falvaiban - az alapvető szolgáltatások fejlesztésének keretén belül - Mosdós település épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése. A fejlesztés lehetőséget biztosít a 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető település, így Mosdós községnek is egyedi szennyvíztisztítási megoldás létesítésére. A fejlesztés hatására Mosdós község területén 95 ingatlan szennyvízkezelése válik megoldottá. Az ingatlanok szennyvízkezelése 95 db ingatlanonként elhelyezésre kerülő szennyvíztisztító kisberendezés és a hozzá tartozó szivárogtatómező telepítésével valósul meg. A fejlesztésben résztvevő ingatlanok szennyvízkezelésének megoldásával csökken a település környezetterhelése, amely jelentősen hozzájárul a településen élő lakosság életminőségének javításához.

a projekt tervezett befejezési dátuma:

2022. december 31.

Előkészítésben és megvalósításban részt vevő vállalkozások:
Tervező: Szkladán Gábor építőmérnök
Kivitelező: Z.E.H- Energetikai és Építőipari Kft.
Műszaki ellenőr: Kerti Csaba (KOdiaq Mérnökiroda Kft.)

Mosdós Község Önkormányzata a „A vidéki térségek falvainak megújítására - Egyedi szennyvízkezelés – tárgyú” VP6-7-2-1-2-16. számú pályázati felhívásra 2020. évben benyújtott „Mosdós Község szennyvízkezelési beruházása” - projekt azonosítószám: 309339187 - támogatási kérelmét a Támogató Szervezet támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatói okirat 2020. december 22. napján kelt dátummal kiadásra került. Mosdós Község Önkormányzata a támogató okirat kézhezvételét követően a projekt megvalósítását megkezdte.
Önkormányzatunk a kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese a Z.E.H. Energetikai és Építőipari Kft. lett. A kivitelezési szerződés aláírására 2021. március 30-án került sor.
Szkladán Gábor tervező engedélyes és kiviteli tervei alapján a kivitelezők 95 db egyedi szennyvíztisztító kisberendezést telepítettek, amelyek 95 ingatlant látnak el.
Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés GRÜNWALD ECO-NATURA ABR FAMILY típusú berendezés, CE megfelleőségi jelöléssel rendelkezik. A kisberendezés két fő részből áll: egy erős, a vegyi hatásoknak tartósan ellenálló műanyag hengerből, és a tisztított vizet a talajba elszivárogtató szivárogtató mezőből/ szivárogtató dombból áll. A szennyvízkezelő technológiája biológiai elven alapul. A biológiai tisztítás eleveniszap segítségével történik. A beruházás részeként a kivitelezés megkezdése előtt 2 db figyelő kút került kialakítására, ahonnan a szükséges mintavételezések történnek.
A kivitelezési szerződés aláírását követően a nyertes vállalkozó átvette a munkaterületet és nekilátott a figyelőkutak fúrása után az egyedi kisberendezések telepítésének.
A 95 ingatlan ellátására a berendezések két ütemben lettek telepítve, üzembe helyezve. A berendezések fele 2021. nyarán és ősz elején beüzemelésre került, majd a téli leállás után tavasszal folytatódtak a munkálatok. A berendezések másik felét 2022. év nyarán adta át kivitelező a lakosság és a közületi felhasználók részére.
A munkálatok alatt folyamatos volt az együttműködés az önkormányzat és a lakosság részéről a műszaki ellenőrrel, valamint a Z.E.H Kft. telepítő brigádjaival. Mivel a berendezések többsége magántulajdonú ingatlanon került elhelyezésre, így elengedhetetlen volt a folyamatos kommunikáció és összehangolt munkavégzés. A lakosság részéről ezúton is köszönjük a türelmet és együttműködést, melyet a kivitelezés okozta kellemetlenségek ellenére is tanúsítottak.
A kisberendezések üzemeltetésére Mosdós Község Önkormányzata 1 fő helyi munkavállalót alkalmaz, valamint szerződést kötött az NNK Kft.-vel.
A beruházás eredményeként a környezetterhelés csökken, a lakóingatlanok komfort fokozata nőtt, ezáltal élhetőbb és vonzóbb településsé vált Mosdós.

Logo.png