2010. évi közhasznúsági jelentés

 

 

 

STEINER REZSŐ OLIMPIAI BARÁTI KÖR
Alakulási év: 2000
7257 Mosdós, Vörösmarty u. 24
E-mail: olimpiaikor@freemail.hu
Telefon: 30.358-9949
Adószám:18773093 – 1 – 14
Számlaszám: Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet 67100200 -10004335

A STEINER REZSŐ OLIMPIAI BARÁTI KÖR
2010.évi közhasznúság számviteli jelentése

Nyító pénzkészlet:       270 849 Ft
Bevételek:        1 010 103
Kiadások:         1 093 825
Záró pénzkészlet:       187 127 Ft

BEVÉTELEK:

Tagdíj:              20 000 Ft

Támogatások:
Egyéni:
202 400 Ft rendezvényekre
485 200 Ft könyvkiadásra

Költségvetési:             30 000 Ft (Mosdós Önkormányzata) – rendezvényre, működésre
50 000 Ft (Somogy Megyei Önkormányzat) – rendezvényre
50 000 Ft (Magyar Olimpiai Bizottság) – rendezvényre, működésre.

APEH 1%          77 503 Ft (2011.évi Olimpiai Napok rendezésére)

Pályázat:          95 000 Ft Wesselényi Sport Közalapítvány – rendezvényre

Banki kamat:            0 Ft

Összesen:        1 010 103 Ft

KIADÁSOK:

Bankköltség:              10 378 Ft

Közhasznúsági tevékenység:     663 886 Ft  Rendezvények költségei, díjak, játékvezetői díjak, bérleti 
díjak, könyvkiadás, szervezési költségek       
Nem közhasznú tevékenység:    419 561 Ft  Postaköltség, utazási költség, szállásköltség,         
internet.

Összesen:                   1 093 825 Ft

Költségvetési támogatások felhasználása:

Mosdós Önkormányzata 30 000 Ft működésre, rendezvényre
Somogy Megyei Önkormányzat 50 000 Ft XV.Olimpiai Napokra
Magyar Olimpiai Bizottság 50 000 Ft működésre
APEH 1% (2009.évi 49 080 Ft) XV.Olimpiai Napokra

Összesen:             179 080 Ft


Mosdós, 2010.december 30.   


Bóna Károly
elnök